dissabte, 27 de desembre de 2014

CONTINUA LA RECOLLIDA DE SIGNATURES PER LA ILP CATALANA / CONTNIUA LA RECOGIDA DE FIRMAS PARA LA ILP CATALANA


27 DE DESEMBRE DE 2014 / 27 DE DICIEMBRE DE 2014NOSALTRES SEGUIM ENCARA QUE FACI FRED / NOSOTROS SEGUIMOS AUN QUE HAGA FRÍO!!!! 


dijous, 25 de desembre de 2014

PER QUE NO DESNONIN A LES FAMILIES / PARA QUE NO DESAHUCIEN A MAS FAMILIASAMB FRED O CALOR..................!!!

CON FRÍO O CALOR...................!!!
per veure el video cliqueu aquí / para visionar el video pinchar aquí:

VIDEO RECOGIENDO FIRMAS PARA LA ILP


dimecres, 24 de desembre de 2014

RECOLLINT SIGNATURES FACI FRED O CALOR / RECOGIENDO FIRMAS HAGA FRIO O CALOR


EL PRÒXIM DISSABTE 29, ESTAREM EN EL MERCAT DEL FONDO

BUSQUENS ALLI. ET NECESSITAREM!!!


EL PRÓXIMO SÁBADO 29, NOS INSTALAREMOS EN EL MERCADO DE EL FONDO 
 
BÚSCANOS POR ALLÍ. TE NECESITAREMOS!!!dimarts, 23 de desembre de 2014

AVUI DIMARTS, 23 DE DESEMBRE, HEM COMENÇAT LA RECOLLIDA DE SIGNATURES PER L’ILP / HOY MARTES, 23 DE DICIEMBRE, HEMOS EMPEZADO LA RECOGIDA DE FIRMAS PARA ILP.
Demà dimecres, estarem a partir de les 10'30h. al costat del Metro Santa Coloma.

Necessitem la vostra col·laboració.
En concret proposem les següents mesuresde mínims imprescindibles per fer front al sobre endeutament, els desnonaments iels talls de subministraments bàsics:


·       Mecanismes que proporcionin una segona oportunitat a lespersones sobre endeutades, mitjançant dos procediments (un extrajudicial i un altre judicial) es possibilita que les famílies puguin liquidar els seus deutes vinculades ambl'habitatge per tal de poder començar de nou.

·       Cap desnonament per a les famílies que no puguin ferfront al pagament de la hipoteca, establint l'obligació a les entitats financeresde concedir un lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat.

·       Cap desnonament per a les famílies que no puguin ferfront al pagament del lloguer quan els propietaris siguinbancs, fons voltorso grans immobiliàriesestablint l'obligació d'aquests grans tenidors d'habitatge a concedirun lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat.

·       Totes les ajudes per a les famílies que no puguin fer front al pagamentdel lloguer de pisos de propietat de persones físiques. Quan el propietari de l'immoble sigui un petitpropietari, en canvi, l'administració està obligada a concedir ajudes perquèl'afectat pugui seguir en un habitatge o assegurar-li un reallotjament adequat.

·           Creació d'un parc de lloguer social através del lloguer forçós dels pisos buits en poder dels bancs i grans tenidors d'habitatge.

·         Impedir els talls de llum, aigua o gas que afectena les famílies en situació de vulnerabilitat. S'establirà un protocol obligat de comunicació i intervenció prèviadels Serveis socialsper a aplicar les ajudes necessàries per evitar els talls de subministraments.

·  Garantir l'accés als subministraments d'aigua, llum i gas a totes les llars vulnerables.
  
=========================================Mañana Miércoles, estaremos a partir de las 10'30h. junto al Metro Santa Coloma.Necesitamos vuestra colaboración.En concreto proponemos las siguientes medidas de mínimos imprescindibles para hacer frente al sobre endeudamiento, los desahucios y los cortes de suministros básicos:


 • Mecanismos que proporcionen una segunda oportunidad a las personas sobre endeudadas, mediante dos procedimientos (uno extrajudicial y otro judicial) se posibilita que las familias puedan liquidar sus deudas vinculadas con la vivienda con el fin de poder empezar de nuevo.
 •  
 • Ningún  desahucio para las familias que no puedan hacer frente al pago de la hipoteca, estableciendo la obligación a las entidades financieras de conceder un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad. 
 •  
 • Ningún  desahucio para las familias que no puedan hacer frente al pago del alquiler cuando los propietarios sean bancos, fondos buitres o grandes inmobiliarias estableciendo la obligación de estos grandes tenedores de vivienda a conceder un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad.
 •   
 • Todas las ayudas para las familias que no puedan hacer frente al pago del alquiler de pisos de propiedad de personas físicas. Cuando el propietario del  inmueble sea un pequeño propietario, en cambio, la administración estar  obligada a conceder ayudas para que el afectado pueda seguir en una  vivienda o asegurarle un realojo adecuado.
 •    
 • Creación de un parque de alquiler social a través del alquiler forzoso de los pisos vacíos en poder de los bancos y grandes tenedores de vivienda.
 •  
 •  Impedir los cortes de luz, agua o gas que afecten a las familias en situación de vulnerabilidad. Se establecerá un protocolo obligado de comunicación e intervención previa de los Servicios sociales para aplicar las ayudas necesarias para evitar los cortes de suministros.
 •  
 • Garantizar el acceso a los suministros de agua, luz y gas a todos los hogares vulnerables.