diumenge, 24 d’abril de 2016

27A- Segunda Cacerolada

https://www.facebook.com/events/1801358346752674/

Seguimos luchando por defender la Ley 24/2015 anti desahucios y los cortes de agua, luz y gas! Esta semana es el momento decisivo para que el PP no la tumbe!!

Gracias a la "primera cacerolada" conseguimos pararles en su tentativa de poner este recurso el viernes 22 y están dudando que hacer!! Este viernes 29 es el último Consejo de Ministros donde el PP podria cargarse la ley, por lo que la presión debe ir a más!!

La "SEGUNDA CACEROLADA" será el miércoles #27A!!

Invita a tus amigos al evento, NECESITAMOS SER MUCHAS!! Busca la convocatoria de tu PAH más cercana!!

dimecres, 13 d’abril de 2016

COMUNICAT/COMUNICADO

LA BANCA, LES EMPRESES SUBMINISTRADORES I EL PP VOLEN SUSPENDRE LA LLEI 24/2015

Fem una crida d’alerta màxima i demanem una defensa al carrer per aturar aquest atac al dret a l’habitatge
Avui dimarts 12 d’abril el govern en funcions de Mariano Rajoy es reuneix amb la Generalitat de Catalunya, a la comissió bilateral entre la Generalitat i l’Estat per discutir la constitucionalitat de la Llei 24/2015: la llei fruit de la ILP Habitatge, promoguda per la PAH, l’APE i l’Observatori DESC, i aprovada per unanimitat al Parlament el passat mes de juliol. El termini per recórrer la norma al Tribunal Constitucional acaba el proper dia 5 de maig. Per tant, si d’aquesta reunió no en surt una clara voluntat per mantenir-la vigent, hi ha un risc molt real que la recorrin per acord d’algun dels consells de ministres en funcions del mes d’abril i que quedi suspesa en espera de sentència.
El PP ha demostrat en reiterades ocasions que un dels objectius principals dels seus governs i acció parlamentària és protegir els interessos de la banca i de les grans empreses de l’oligopoli energètic per sobre dels drets fonamentals de la població. Per aconseguir-ho són capaços del que calgui. Per aquesta raó van bloquejar la ILP hipotecària estatal de la PAH al Congrés dels Diputats el 2013, i després han portat al Tribunal Constitucional, exigint-ne la suspensió, totes les normes impulsades per governs autonòmics sobre habitatge digne, com el Decret Llei 6/2013 d’Andalusia sobre la funció social de l’habitatge, la Llei foral 24/2013 de Navarra de mesures urgents per garantir el dret a l’habitatge i la Llei 3/2015 d’Habitatge del País Basc.
Ara, amb l’agreujant de ser un govern en funcions, i com a darrer servei del PP a la banca i a les empreses subministradores, ataquen la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. És molt probable que el PP presenti el recurs el divendres 29 d’abril, ja que acostuma a consumar aquestes decisions al consell de ministres anterior a la data límit per presentar els recursos d’inconstitucionalitat, però també podria fer-ho abans.
Habitualment, les reunions de la comissió bilateral no tenen transcendència pública i les lleis que molesten els grans poders fàctics es recorren el darrer dia, quan ja no hi ha temps per reaccionar. Per això hem fet pública aquesta reunió i alertem que les properes 3 setmanes són crítiques i decisives per evitar que suspenguin la primera de les lleis que ha aconseguit aprovar la PAH per acabar amb l’emergència habitacional, conjuntament amb altres organitzacions i gràcies al suport massiu de milers de persones.
No ens quedarem de braços creuats esperant que la suspenguin. Advertim públicament al PP que s’equivoca si pensa que tombar aquesta llei li sortirà gratis. No permetrem un cop d’estat d’un govern en funcions del PP, la banca i les subministradores a una llei que funciona, que ha vingut per quedar-s’hi i per garantir el dret a l’habitatge i als subministraments bàsics.
Aquesta llei va néixer al carrer i serà la gent del carrer qui la defensarà amb totes les seves energies: perquè hi ha vides en joc i no ens rendirem!
Fem una crida a la ciutadania i a tota la societat a defensar els drets que hem conquerit, però també fem una crida als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, on la llei va ser aprovada per unanimitat, i als del Congrés dels Diputats a defensar públicament la llei 24/2015 i a legislar a nivell estatal “las 5 de la PAH” de manera immediata. En els propers dies presentarem una campanya pública contra aquest atac i demanarem a la societat en ple que li doni suport i s’hi adhereixi.
Així mateix, anunciem accions contundents i continuades contra el PP i tots aquells partits que es posicionin al seu costat, contra aquells que ataquen els nostres drets. Sabem que assenyalar els responsables, siguin bancs, subministradores, governs o partits, fa molt de mal a la seva imatge, especialment en època preelectoral o electoral.
Per últim, convoquem la ciutadania a concentrar-se davant les seus del PP a tot l’estat el proper dilluns 18 d’abril a les 18.30h.
Semblava impossible canviar les lleis injustes, però ho vam aconseguir. Ara evitarem que tombin la “Llei catalana contra l’emergència habitacional” i forçarem l’extensió d’aquests drets a la resta de la ciutadania de l’estat.
Tothom a defensar la nostra llei!
#AvuiEsPot
#PPatacaILP[En Castellano]
LA BANCA, LAS EMPRESAS SUMINISTRADORAS Y EL PP QUIEREN SUSPENDER LA LEY 24/2015
Hacemos un llamamiento de alerta máxima y de defensa en la calle de la Ley 24/2015 para detener este ataque al derecho a la vivienda
Hoy martes 12 de abril el gobierno en funciones de Mariano Rajoy se reúne con la Generalitat de Catalunya en la comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado para discutir la constitucionalidad de la Ley 24/2015: ley fruto de la ILP Vivienda, promovida por la PAH, la APE y el Observatorio DESC, y aprobada por unanimidad en el Parlament el pasado mes de julio. El plazo para recurrir la norma al Tribunal Constitucional acaba el próximo 5 de mayo. Por lo tanto, si de esta reunión no sale una clara voluntad para mantenerla vigente, existe un riesgo muy real de que la recorran por acuerdo de alguno de los consejos de ministros en funciones del mes de abril y que quede suspendida en espera de sentencia.
El PP ha demostrado en reiteradas ocasiones que uno de los objetivos principales de sus gobiernos y acción parlamentaria es proteger los intereses de la banca y de las grandes empresas del oligopolio energético por encima de los derechos fundamentales de la población. Para conseguirlo son capaces de lo que sea necesario. Bloquearon la ILP hipotecaria estatal de la PAH en el Congreso en 2013, y después han llevado al Tribunal Constitucional, exigiendo su suspensión, todas las normas impulsadas por gobiernos autonómicos sobre vivienda digna, como el Decreto Ley 6/2013 de Andalucía sobre la función social de la vivienda, la Ley foral 24/2013 de Navarra de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda y la Ley 3/2015 de vivienda del País Vasco.
Ahora, con el agravante de ser un Gobierno en funciones, y como último servicio del PP a la banca y a las empresas suministradoras, atacan la Ley 24/2015 de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Es muy probable que el PP presente el recurso el viernes 29 de abril, ya que suele consumar estas decisiones en el consejo de ministros anterior a la fecha límite para presentar el recurso de inconstitucionalidad. Pero podría hacerlo antes.
Habitualmente, las reuniones de la comisión bilateral no tienen trascendencia pública y las leyes que molestan a los grandes poderes fácticos se recurren el último día, cuando ya no hay tiempo para reaccionar. Por eso hemos hecho pública esta reunión y alertamos que las próximas 3 semanas son críticas y decisivas para evitar que suspendan la primera de las leyes que ha conseguido aprobar la PAH para acabar con la emergencia habitacional, conjuntamente con otras organizaciones y gracias al apoyo masivo de miles de personas.
No nos quedaremos de brazos cruzados esperando que la suspendan. Advertimos públicamente al PP que se equivoca si piensa que tumbar esta ley le saldrá gratis. No permitiremos un golpe de estado de un gobierno en funciones del PP, de la banca y de las suministradoras a una ley que funciona, que ha venido para quedarse y para garantizar el derecho a la vivienda y a los suministros básicos.
Esta ley nació en la calle y será la gente de la calle que la defenderá con todas sus energías: ¡porque hay vidas en juego y no nos rendiremos!
Llamamos a la ciudadanía y a toda la sociedad a defender los derechos que hemos conquistado, pero también hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña, donde la ley fue aprobada por unanimidad, y a los del Congreso de los Diputados a defender públicamente ley 24/2015 y a legislar a nivel estatal “las 5 de la PAH” de manera inmediata. En los próximos días presentaremos una campaña pública contra este ataque y pediremos a todo el mundo que la apoye y que se adhiera.
Asimismo anunciamos acciones contundentes y continuadas contra el PP y todos aquellos partidos que se posicionen a su lado, contra aquellos que atacan nuestros derechos. Sabemos que señalar a los responsables, sean bancos, suministradoras, gobiernos o partidos, hace mucho daño a su imagen, especialmente en época preelectoral o electoral.
Por último, convocamos a la ciudadanía a concentrarse ante las sedes del PP en todo el estado el próximo lunes 18 de abril a las 18.30h.
Parecía imposible cambiar las leyes injustas, pero lo conseguimos. Ahora evitaremos que tumben la “Ley catalana contra la emergencia habitacional” y forzar la extensión de estos derechos al resto de la ciudadanía del estado.
¡Todo el mundo a defender la Ley de todas!
#AvuiEsPot
#PPatacaILP