dijous, 30 de gener de 2014

ASSEMBLEA SETMANAL DE LA PAHV- GRAMENET / ASAMBLEA SEMANAL DE LA PAHV – GRAMENETAmb una bona assistència de públic –quasi 100 persones- i amb set casos nous, s’ha desenvolupat amb normalitat la reunió d’avui. Com sempre hem donat la información requerida pels assistents, documentació que han de presentar als seus bancs per demanar la dació en pagament, demanar la justícia gratuïta, accions en bancs, etc. Hem tingut dos dacions en pagament!

El dia 3 de febrer pròxim, presentarem a l’Ajuntament una MOCIÓ perquè multin als Bancs que disposin de pisos buits, més de dos anys, i no els posin a disposició de les families desnonadas amb un lloguer social.

La Troika alerta del perill de concedir la dació en pagament perquè pot perjudicar als bancs que han estat rescatats amb el nostres diners. Bon suport! Ara que s’aproximen les eleccions europees, hem de vigilar a qui votem!!

Una setmana més tenim queixes pel treball deficient d’alguns advocats d’ofici que no acaben de fer correctament la seva feina que és protegir al seu client.

Recordem que els dilluns a les 18h. ens reunimper tractar d'alguns temes amb més profunditata causa que els dijous no ens dóna temps. Podeuassistir sempre que vulgueu.

Ens adherim a la manifestació el dia 5 de febrer per la pujada de les tarifes del transport públic a la Plaça de la Vila a les 19 h. juntament amb altres col·lectius.

NO PAREM PERQUE TENIM MOLT A GUANYAR!!!

==================================================


Conuna buena asistenciade público -casi 100 personas- y con siete casos nuevos, se ha desarrollado con normalidad la reunión de hoy. Como siempre hemos dado la información requerida por los asistentes, documentación que han de presentar a sus bancos para pedir la dación en pago, pedir la justicia gratuita, accionesen bancos, etc. Hemos tenido dos daciones en pago!

El día 3 de Febrero próximo, presentaremos en el Ayuntamiento una MOCIÓN para que multen a los Bancos que disponen de pisos vacios, más de dos años, y no los pongan a disposición de familias desahuciadas y con un alquiler social.

LaTroika alerta del peligro de conceder la dación en pago porque puede perjudicar a los bancos que han sido rescatados con nuestro dinero. Buenapoyo! Ahora que se aproximan las elecciones europeas, debemos vigilar a quien votamos!

Una semana más tenemos quejas por el trabajo deficientede algunos abogados de oficio que no terminan de hacercorrectamente su trabajo que es proteger a su cliente.

Recordamosque los lunes a las 18 h. nos reunimos para tratar de algunos temas con más profundidad debido a que los jueves no nos da tiempo. Podeis asistir siempre que querrais.

Nosadherimos a la manifestación el día5 de febrero por la subida de las tarifas del transporte público en la Plaza de la Villa a las 19 h. junto con otros colectivos.

NO PARAMOS PORQUE TENEMOS MUCHO A GANAR!!

divendres, 24 de gener de 2014

ASSEMBLEA SETMANAL CELEBRADA AHIR DE LA PAH / ASAMBLEA SEMANAL CELEBRADA AYER DE LA PAH


Informació facilitada a vuit casos nous de una assistència de 80 persones.

Información facilitada a ocho casos nuevos deuna asistencia de 80 personas.
  


L’exposició fotogràfica de la setmana passada és una eina per donar-nos a conèixer a la ciutadania. Tenim ja el compromís de dos instituts de la ciutat per venir a l’Ateneu a veure-la “in situ”.

Ahir pel matí, a nivell de tot Catalunya, es va portar a terme acciones a les oficines de CX perquè fa divuit mesos que estem negociant amb ells sense cap resultat. Per la tarda es va celebrar una reunión que va anar força bé. Esperem que no es desdiguin!

S’està preparant una I L P a nivel de Catalunya el més semblant possible a l’estatal. Es prepara tambè, una escola/taller de la plataforma per ensenyar als afectats a negociar amb les entitats, resoldre conflictes, documentació, etc. Com ja sabreu, el proper dissabte es farà un taller sobre l’IRPH a l’Ateneu a les 11 h.

Pel dia 1 de març, preparem el Carnaval!

EL TREBALL EN EQUIP, FUNCIONA!!!

==============================

La exposición fotogràfica de la semanapasada es una herramienta para darnos a conocer a la ciudadanía. Tenemos ya el compromiso de dos institutos de la ciudad para venir al Ateneoa verla "in situ".

Ayer por la mañana, a nivel de toda Cataluña, se llevó a cabo acciones en las oficinas de CX porque hace dieciochomeses que estamosnegociando con ellos sin ningún resultado. Por la tarde se celebró unareunión que fue bastante bien. Esperamos que noincumplan!.

Se está preparando una I L P  a nivel de Cataluña lo más parecida posible a la estatal. Se prepara también, una escuela / taller de la plataforma para enseñar a los afectados a negociar con las entidades, resolver conflictos, documentación, etc. Como ya sabréis, el próximo sábado se hará un taller sobre el IRPH en el Ateneo a las 11 h.

Para el día 1 de Marzo, preparamos el Carnaval!

EL TRABAJO EN EQUIPO, FUNCIONA!!!


dijous, 23 de gener de 2014

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE L'ÍNDEX IRPH / SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL ÍNDICE IRPHL'Índexde Referència de Préstecs Hipotecaris, o molt més conegut per tots, IRPH, és un dels indicadors que utilitzen les diferents entitats financeresper actualitzar el tipus d'interès de les hipoteques a tipus variable dels seus clients.


=========================================El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, o mucho más conocido por todos, IRPH, es uno de los indicadores que utilizan las diferentes entidades financieras para actualizar el tipo de interés de las hipotecas a tipo variable de sus clientes.
 


ACCIÓ A CX / ACCIÓN EN CX


* La primera visita ha estat a l’oficina d’un afectat que la semana pasada no van voler agafar-li la sol·licitud de dació en pagament. Hem anat avui una trentena de persones i li han agafat i segellat. Li han dit que han de taxar de nou el pis i que li cobrarien 500 euros. L’afectat ha dit que això era il·legal de cobrar i l’empleat li ha dit: “ja ho sé, jo ho sé tot”. Prepotent?
* La segona visita hem omplert l’oficina d’adhesius i la gent del carrer ens deien “força, força”!
* La tercera visita hem enganxat adhesius, i llegit un manifest que fa referencia als acords presos i que no volen complir.

SI ES POT PERÒ NO VOLEN!!!

================================

* Laprimera visita ha sido en la oficina de un afectado que la semana pasada no quisieron cogerlela solicitud    dedación en pago. Hemos ido hoy una trentena de personasy se la han cogidoy sellado. Le han dicho que tienen que tasar de nuevo el piso y que le cobrarían 500 euros. El afectado ha dicho que esto era ilegal cobrarloy el empleado le ha contestado: "ya lo , yolo sé todo". Prepotente?
* La segundavisita hemos llenado la oficina de adhesivos y la gente de la calle nos decían "duro con ellos!  
* La terceravisita les hemos llenado de adhesivos, hemos leído un manifiesto que hace referencia a los acuerdos tomados y que no quieren cumplirlos.  

SISE PUEDE PERONO QUIEREN!