divendres, 30 de maig de 2014

OCUPACIÓ A KUTXABANK / OCUPACIÓN A KUTXABANKA C C I Ó   /   A C C I Ó N

 
Pahv Gramenet solidaritat amb les persones afectades per l'hipoteca de Kutxabank.

Pahv Gramenet  solidaridad con las personas afectadas por la hipoteca de Kutxabank ENCARA QUE PLOGUI   /   NI QUE LLUEVA!!!
Documento entregado y firmado con fecha de hoy. Un protocolo a seguir! ============================================

Les tres demandes de mínims de la I L P, que compten amb el suport del 90% de la ciutadania són més necessàries que mai:

Moratòria sobre els desnonaments, dació en pagament i lloguer social.


Las tres demandas de mínimos de la I L P, que cuentan con el apoyo del 90% de la ciudadanía son más necesarias que nunca:


Moratoria sobre los desahucios, dación en pago y alquiler social.
dijous, 29 de maig de 2014

ASSEMBLEA D’AVUI DIJOUS DE LA PAHV / ASAMBLEA DE HOY JUEVES DE LA PAHVA lareunió d'avui, han assistit 50 persones dels quals 3 eren persones que assistien a l'assemblea per primera vegada. Han explicat la seva problemàtica particular i laPAH els assessora sobre els passos que s'han de seguir per demanar la dació enpagament, condonació de deute, quina és la situació de cada un, els passos a seguir, etc. L’assemblea s’ha desenvolupat normalment.

30/05 divendres

           a les 9,30 al local de la PAHV per fer més tard una visita de bona voluntat a una entitat que no dóna cap resposta als afectats de la hipoteca. Son molts mesos d’enganys!

a les 19,30 h. assemblea dels socis de l’Ateneu Júlia Romera. En aquests local és on fem les assemblees, reunions, tallers, etc. de la Pahv.
 

31/05 dissabte 

          a les 12 h. al local Júlia Romera exposició d’adhesius antics fent referència a la lluita ciutadana de fa anys.

01/06  diumenge
           
          a les 11 h. a la Plaça de la Vila. Plataforma per a la Defensa de la Serra de Marina i Can Zam fan una jornada festiva-reivindicativa, demostrar la nostra oposició a la MAT per Sta. Coloma així com també la defensa d’un parc de Can Zam. Portar entrepans i begudes!05/06     dijous 

              a les 19 h. conferència a la Biblioteca de Singuerlin sobre la pobresa a l’estat espanyol

11/06    dimecres 

              a les 19h. conferència a la Biblioteca de Singuerlin sobre la pobresa a Santa Coloma.

Aquesta setmana tenim una dació total amb lloguer social.! 

*****************************************************


            En la reunión de hoy, han asistido 60 personas de los cuales 3 eran personas que asistíana la asamblea por primera vez. Han explicado su problemáticaparticular y la PAH les asesora sobre los pasos a seguir para solicitar la dación en pago, condonación de deuda, cuál es la situación de cada uno, los pasos a seguir, etc. La asamblea se ha desarrollado normalmente.

30/05 viernes 

            a las 9,30 h. en el local de la PAHV para hacer más tarde una visita de buena voluntad a una entidad que no da respuesta a los afectados de la hipoteca. Son muchos meses de engaños!

            a las 19,30 h. asamblea de los socios del Ateneu Júlia Romera. En este local es donde celebramos  las asambleas, reuniones, talleres, etc de la PAHV

31/05 sábado


           a las 12 h. el local Julia Romeraexposición de adhesivos antiguos haciendo referencia a la lucha                     ciudadana de hace años.

01/06 domingo 
           a las 11 h. en la Plaça de la Vila. Plataforma para la Defensa de la Serra de Marina y Can Zam hacen una jornada festiva-reivindicativa, demostrar la oposición a la MAT para Sta. Coloma así como la defensa de un parque de Can Zam. Llevar bocadillos y bebidas!

 


05/06 jueves

          a las 19 h. conferencia en la Biblioteca de Singuerlin sobre la pobreza en España.

11/06 miércoles 

          a las 19 h. conferencia en la Biblioteca de Singuerlin sobre la pobreza en Santa Coloma.

Esta semana tenemos una dación total con alquiler social!