divendres, 27 de març de 2015

ENTREGA DE SIGNATURES PER LA ILP CATALANA / ENTREGA DE FIRMAS PARA LA ILP CATALANA


Un matí carregat d'emocions. Primer a l'IDESCAT lliurarant 70 mil signatures per a la ILP Habitatge! Ara el govern no té excusa, hem superat el mínim per presentar-la al parlament i només és el principi de l'allau.

Després hem donat suport a 500x20 El Lloguer Públic i Assequible per aturar els desnonaments amb la consigna que "amb la ILP això no passaria" I finalment hem anat al ‪‎Ple Bcn per obligar els grups polítics a votar la Moció de Suport a la ILP. I ha sortit que SÍ!

==========================================================

Una mañana cargada de emociones. Primero en el IDESCAT entregando70 mil firmas para la ILP Catalana! Ahora el gobierno no tiene excusa, hemos superado el mínimo para presentarla al parlamento y sólo es el principio delaluvión.  

Después hemos apoyado 500x20 El Alquiler Público y Asequiblepara detener los desahucios con la consigna de que "con la ILP esto no pasaría" Y finalmente hemos ido al  Ple Bcn para obligar a los grupos políticos a votar la Mociónde Apoyo a la ILP. Y ha salido que SÍ!dijous, 26 de març de 2015

ASSEMBLEA DE HOY JUEVES A LA PAHV / ASAMBLEA DE HOY JUEVES A LA PAHV

Després de la presentación de la PAHV per un company, ens han donat unes bones notícies:

a)       Una Dació en Pagament amb lloguer social per 3 anys.
b)       Dació en Pagament
c)       Condonació del deute
d)       Un desnonament aturat (pel que han dit va per llarg el tema, (que tranquil l’inquilí)

DEMÀ A LES 9,15 H. AL METRO DE SANTA COLOMA. Anirem a Via Laietana, 58 per entregar les firmes recollides per la ILP Catalana. (A Santa Coloma hem recollit 5.429 signatures).

El proper DISSABTE dia 28 assemblea de les PAH’S Catalanes a RUBÍ

RECORDEU: Dilluns i dijous de 18 h a 20 h. s’assessora a les famílies que tinguin dificultats per poder pagar les factures dels subministres. Ateneu Julia Romera, carrer Sant Ramón, 51.

=================================================


Tras la presentación de la PAHVpor un compañero, nos han dado unasbuenas noticias:

a) Una Dación en Pagocon alquiler social por 3 años.
b) Dación en Pago
c) Condonación de la deuda
d) Un desahucio parado(por lo que han dicho va para largo el tema, (que tranquilo el inquilino)

MAÑANA A LAS 9,15H. EL METRO DE SANTA COLOMA. Iremos a Via Laietana, 58 para entregarlas firmas recogidaspara la ILP Catalana.(En Santa Coloma hemos recogido 5.429 firmas).

El próximo SÁBADO día 28 asamblea de lasPAH'S Catalanas en RUBÍ

RECUERDE: Lunes y jueves de 18 h a 20 h.asesoramiento a las familias que tengan dificultades para poder pagar las facturas de los suministros. Ateneo Julia Romera, calle SanRamón, 51.

LLEI MORDASA / LEY MORDAZA


A partir de demà noméshauran dos delinqüents en aquesta foto

                                                                El manifestant i el fotògraf

(la gent podrà manifestar-se lliurement a favor de Franco i contra el matrimoni gai)

ALGUNES PERLES DE LA LLEI DEL PP

a) Les sancions pujaranfins a 30.000 euros per impedir un DESNONAMENT o prendre i difondre imatges de la policia.
 
b) Causar desordres al carrer o obstaculitzar ambbarricades.

c) Impedir a qualsevol autoritat l'exercici legítimde les seves funcions en el compliment de resolucions administratives o judicials. Aquest punt sancionaria, per exemple, lesconcentracions per impedir L'EXECUCIÓ DE DESNONAMENTS. 

d) L'OCUPACIÓ DE CASES i la venda ambulant no autoritzada.

e) Negar-se a donar-li la documentació a la Policia.


(en quin col·lectiu estarien pensant?) 


===============================

A partir de mañana sólo habrán dos delincuentes en esta foto:

El manifestante y el fotógrafo.

(la gente podrá manifestarse libremente a favor de Franco y contra el matrimonio gay)


ALGUNAS LINDEZAS DE LA LEY DEL PP

a) Las sanciones ascenderán hasta 30.000 euros por impedir un DESAHUCIO o tomar y difundir imágenes de la policía.

b) Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.

c) Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la EJECUCIÓN DE DESAHUCIOS.
 
d) LA OCUPACIÓN DE CASAS y la venta ambulante no autorizada. 
e) Negarse a darle la documentación a la Policía.  

(¿en qué colectivo estaban pensando?)